Conversation entre TheFlyce et Dat Ha

1 Messages visiteurs

  1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thành lập công ty trọn gói tư vấn luật dịch vụ kế toán giá rẻ trung tâm kế toán oán đổi chính thức tuyên chiến Tào Bằng...Mặc dù Lưu Bị mất đi Tân Dă, nhưng lại chiếm được Phàn Thành. Sau khi hắn phụng mệnh đóng quân ở Phàn Thành, lệ binh mạt mă, tạm thời ngủ đông, chờ đợi thời cơ đến...
    Cũng cùng ngày, Tào Tháo ở Bạch Lang Sơn quyết chiến với Ô Hoàn Liêu Tây!
    Từ từ vượt Vô Sơn, qua cửa ải Lư Long, đánh úp Liễu Thành.
    Mấy trăm dặm xa xăm, đường hoang vắng, trăm dặm không thấy người ở, Tào Tháo mặc dù cố gắng ẩn núp tung tích, nhưng cuối cùng cũng bị Viên Hi Đạp Đốn phát hiện. Liêu Tây Ô Hoàn triệu tập mấy vạn binh mă chặn Tào Tháo ở Bạch Lang Sơn. Luận binh lực, Tào Th
Visualiser les messages visiteur de 1 à 1 sur 1