Tab Content
No Recent Activity

1 Messages visiteurs

 1. hông phải chịu không nổi… Được rồi, không cần nói nữa, dẫn ta tới đó.
  Tào Bằng đã nói tới như vậy, Khoái Chính v thật tốt.
  Cứ như vậy, Lý Nghiêm đích thân đi xử lý công việc, Tào Bằng thì theo Khoái Chính, đi tới huyện Giải.
  Không ngoài dự đoán của Tào Bằng, Hoàng Trung sau khi nghe báo Tào Bằng tới, liền thẳng thừng cáo lỗi từ chối, không tiếp. Điều này cũng làm Tào Bằng cực kỳ ái ngại, nhưng xuất phát từ sự kính trọng với Hoàng Trung, hắn vẫn thấy áy náy. Tào Bằng cũng không nổi giận, cung kính đứng ở ngoài cửa vái chào.
  - Lão tướng quân nếu không muốn gặp, ta cũng không ép.
  Tuy nhiên, ta có điều muốn nói, mong lão
Visualiser les messages visiteur de 1 à 1 sur 1
Informations de Dat Ha

Informations de base

Date de naissance
30 novembre

Statistiques


Messages au total
Messages au total
0
Messages par jour
0
Messages visiteurs
Messages au total
1
Plus récent message
12/05/2016 03h12
Informations générales
Dernière activité
12/05/2016 06h09
Date d'inscription
12/05/2016
No results to show...